/ Tin tức / Lấy dữ liệu chấm công bằng USB tiện lợi