(04) 3633.5858 / (0511).3703.586/(08).3968.3113
nhungdh@digimart.vn

Dịch vụ

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm soát tốt nhất cho doanh nghiệp

Dịch vụ bảo trì
Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ bảo trì thiết bị kiểm soát ra vào, thiết bị an ninh cho các tòa nhà, văn phòng và các khu công nghiệp, kho bãi, xí nghiệp sản xuất trên toàn quốc. Các dịch vụ lắp đặt tiêu biểu như:

1. Dịch vụ bảo trì hệ thống camera quan sát

2. Dịch vụ bảo trì hệ thống chấm công

3. Dịch vụ bảo trì hệ thống báo trộm

4. Dịch vụ bảo trì hệ thống kiểm tra an ninh

Dịch vụ lắp đặt
Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ lắp đặt thiết bị kiểm soát ra vào, thiết bị an ninh cho các tòa nhà, văn phòng và các khu công nghiệp, kho bãi, xí nghiệp sản xuất trên toàn quốc. Các dịch vụ lắp đặt tiêu biểu như:

1. Dịch vụ lắp đặt camera quan sát

2. Dịch vụ lắp đặt máy chấm công

3. Dịch vụ lắp đặt thiết bị báo trộm

4. Dịch vụ lắp đặt thiết bị kiểm tra an ninh

Dịch vụ sửa chữa
Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ sửa chữa thiết bị kiểm soát ra vào, thiết bị an ninh cho các tòa nhà, văn phòng và các khu công nghiệp, kho bãi, xí nghiệp sản xuất trên toàn quốc. Các dịch vụ sửa chữa tiêu biểu như:

1. Dịch vụ sửa chữa thiết bị vân tay

2. Dịch vụ sửa chữa thiết bị cảm ứng

3. Dịch vụ sửa chữa thiết bị khuôn mặt

4. Dịch vụ sửa chữa khóa điện tử